×
Din varukorg är tom.

Frågor och svar

Är det okej att dricka vattnet?

Nej, inte om ditt vattnet är missfärgat, grumligt eller smakar och luktar illa ska du INTE dricka det. Det är tydliga tecken på att något är fel. Ett annat varningstecken är att tvålen och schampot inte löddrar ordentligt och att tvätten inte blir riktigt ren. Du bör direkt göra en vattenanalys, som ger svar på vad som fel med ditt vatten.

Är allt okej om vattnet smakar gott och ser rent ut?

Det är inte säkert, tyvärr. Ditt vatten kan till exempel ändå innehålla radon, som du varken kan se eller känna smaken av. Det är skadligt för dig och din familj att få i sig, och kan orsaka stora vattenskador. För att upptäcka radon behöver du göra en vattenanalys, och då främst en så kallad radonanalys.

Jag har en egen brunn. Vad är viktigt att tänka på?

Det finns två typer av brunnar: grävda och borrade. Idag är nästan alla nya brunnar borrade. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ett brunnsarkiv, där du kan se om din brunn är grävd eller borrad. Det är viktigt att sköta om sin brunn; håll den ren, hel och i gott skick. Socialstyrelsen rekommenderar att du testar sitt brunnsvatten var tredje år. Det hjälper vi på Callidus dig enkelt med. Du kan läsa mer om dricksvattenkvalitet i foldern Sköt om din brunn (PDF).

Behöver jag ett vattenfilter?

Ja, om en grundlig vattenanalys visar att något är fel med ditt vatten kommer du att behöva ett vattenfilter.

Hur fungerar ett bra vattenfilter?​

Varje vatten har sin unika uppbyggnad och innehåller olika salter, föroreningar och metaller. För att vara säker på vilken vattenreningsmetod och vilken dricksvattenrenare som du rena ditt vatten behöver du låta vattnet genomgå en grundlig analys. Vid denna analys plockas vattnet ner i sina beståndsdelar och vi mäter sammansättningen noga. För att rena vattnet låter man det passera genom ett filter, som har ett eller flera lager av filtermassor. Filtermassan består av speciellt behandlad och anpassad filtersand. För att filtrera ska fungera bra i många år kan det vara skönt att ha ett filter med automatisk rengöringsfunktion, så kallad backspolning. Fråga oss så berättar vi mer.

Vad ska jag tänka på när jag beställer en vattenanalys?

För det första: låt ett ackrediterat, oberoende labb analysera ditt brunnsvatten. De gör en grundlig analys för att upptäcka föroreningar som kan skada din hälsa, påverka vattnets smak, lukt och färg eller minska värdet på ditt hus. Vi på Callidus samarbetar med det ackrediterade laboratoriet SGS Analytics, som har lång erfarenhet av och stor kunskap inom vattenanalys.

Mitt vatten luktar illa. Vad är det för fel?

Dålig lukt på vatten beror ofta på att det har bildats svavelväte. Det sker i botten av brunnar med svag syresättning av vattnet. Svavelväte ger en stark och obehaglig lukt av ruttna ägg även i mycket små koncentrationer. Lösningen är oftast att helt enkelt syresätta vattnet genom att blåsa in luft. Det görs med en kompressor direkt in i hydroforen. Du kan komplettera luftblåsningen med olika filter och även med direkt rening med aktivt kol. Hör av dig till oss på Callidus, så hjälper vi dig.

Mitt vatten är grumligt. Vad är det för fel?

Mikroorganismer, bakterier och rester av ruttnande växtdelar gör vattnet grumligt och oaptitligt med dålig smak och lukt. Orsaken är ofta förorenat råvatten i ytvattentäkter eller att förorenat ytvatten har tagit sig in i din borrade och grävda brunn. När det gäller brunnar är den bästa lösningen att täta dem, för att förhindra att ytvatten tar sig in. Om det inte räcker: kontakta oss på Callidus, så hittar vi rätt lösning på ditt problem. Om det finns virus och  bakterier i vattnet kan det bli aktuellt med UV-ljusbehandling.

Trygghetspaketet – alla analyser!

Välj det här paketet om du vill ha en helhetsbild på ditt vatten. Paketet innehåller alla Callidus analyser: Normalanalys, Radonanalys, Mikrobiologisk analys och Metallanalys

Paketpriset är 2.100 kronor (ordinarie pris för samtliga analyser är 2.900 kronor). Den enda haken är att trygghetspaketet inte går att kombinera med andra rabatter.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Radon

Normalanalys – den vanligaste!

Det här är den vanligaste och mest utförda vattenanalysen för privatpersoner, och den rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn minst vart tredje år.

I analysen ingår 22 parametrar som visar:
Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d

Radonanalys

Den här anlysen anger radongashalten i ditt vatten från egen brunn.

Analysen rekommenderas framför allt om du har en djupborrad brunn och/eller bor i ett radonrikt område – och då på alla typer av vattentäkter.

Kommunen har ofta en karta, där kända radonområden finns utmärkta.

 • Radon

Mikrobiologisk analys

Vattenanalysen omfattar analyser av de vanligaste bakterierna i ett dricksvatten, till exempel koliforma bakterier, e.coli-bakterier samt den totala mängden mikroorganismer vid 22 grader C (efter 3 dagar).

Den har analysen rekommenderar vi främst om du har grävd brunn och ytvattentäkter.​

Provet består bland annat av frysklampar, och hanteringen av provet måste gå omgående till labbet (= måste vara framme inom 24 timmar efter provtagningen).

 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d

Metallanalys

Denna här analysen rekommenderas av Livsmedelsverket om du misstänker att det finns förhöjd metallhalt. Det kan till exempel finnas föroreningar i omgivningen eller att vattnet är aggressivt.

I denna vattenanalys ingår följande parametrar: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen och Uran.​ Om du har önskemål om andra ämnen: ta kontakt med oss på Callidus.

 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.