×
Din varukorg är tom.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Callidus AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress på Bangårdsvägen 31 i Kållered.

Vi värnar om våra kunder och partners integritet, förtroende och säkerhet. Vi följer GDPR och övriga lagar så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen, Bokföringslagen mfl. i avseende på detta jämte vår övergripande målsättning om etik och integritet.

Vi är måna om att vara öppna och transparenta om hur vi hämtar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Vi säkerställer att dina personuppgifter alltid hanteras ansvarsfullt, varsamt och säkert och att de är skyddade hos oss genom att ha en hög allmän säkerhet på Callidus i alla avseenden.

Behandling av kunduppgifter

På Callidus AB behandlas våra kunders personuppgifter i syfte att fullfölja våra förpliktelser och att administrera kundförhållandet samt historik på den installerade utrustningen, levererad, servad eller av intresse för vår utrustnings funktion.

Personuppgifter inhämtas via webben, brev, telefon och personliga möten mm. i samband med att en kundrelation inleds.

Vi sparar inte uppgifter som inte är nödvändiga för kundförhållandets fullföljande.

Vi baserar vår inhämtning på den lagliga grund som gäller för dataskydd, GDPR, bokföringslagen, marknadsföringslagen, lagarna om garantier och produktansvar mfl.

För att levererar den bästa möjliga service och för att säkerställa en så hög tillförlitlighet och driftssäkerhet som möjligt för våra kunder, så lagras historik på de anläggningar vi sålt eller servat, denna data är dock inte knuten på personnivå.

3:dje part

I o m att du startar en kundrelation via en av våra återförsäljare så ger du Callidus rätten att dela dina uppgifter med den av dig vald återförsäljare/installatör.

Vid byte av återförsäljare så väljer ni samtidigt att blockera tidigare återförsäljares tillgång till denna data. Det går även att blockera en återförsäljares åtkomst utan att välja en ny.

Callidus delar även med sig av en begränsad mängd information till vattenanalysföretagen/labben som utför vattenanalyser för att kunna identifiera analysens härkomst och ursprung.

Andra 3:dje parts partners är av juridisk och bokföringsteknisk natur så som ärenden rörande inkasso, factoring, bokföring och tvist etc.

Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till annan part än ovan.

Dina rättigheter

Består av att kunna få tillgång till de personuppgifter vi har sparat via en begäran om ett registerutdrag.

Du kan också begära att din personuppgifter rättas eller raderas.

En begäran om ett registerutdrag skall vara skriftlig, undertecknad och skickas till;

Callidus AB
Registeransvarig
Box 21
428 21 Kållered

Vi sparar endast information som är av vital betydelse för anläggningshistoriken utan tidshorisont.

Nyhetsbrev, utskick, erbjudanden kan avbeställas via den då bifogade länken eller vi mail/brev till oss med kopia på vad man önskar avregistrera sig ifrån.

Kållered den 5 november 2019
Registeransvarig
Callidus AB

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.