×
Din varukorg är tom.

Om Callidus

Vi är vattendoktorer sedan 1949.

Vi på Callidus är marknadsledande när det kommer till att rena vatten, och våra produkter finns att köpa hos över 500 återförsäljare i hela Sverige. Vi har funnits på marknaden sedan 1949 (!).

Vi ser oss själva som vattendoktorer. Först ber vi dig att ta ett vattenprov, som analyseras av ett professionellt labb. Därefter ger vi dig våra bästa rekommendationer (det kostar dig inte ett öre) och föreslår filter och renare som löser ditt problem. För att du ska slippa framtida bekymmer erbjuder vi regelbunden service, rengöring och byte av pump och tryckkärl.

På Callidus är vi ett 20-tal medarbetare med huvudkontor på Bangårdsvägen 31 i Kållered strax utanför Göteborg. Vår vd heter Jens Bengtström. Våra duktiga vattenreningskonsulenter och servicetekniker står redo att hjälpa dig över hela Sverige och Skandinavien.

1949 Callidus startas av Olle Bengtström och Carl-Axel Gilijam

1969 Callidus börjar med vattenrening

1969 Callidus startar dotterbolag i Helsingfors, Finland

1989 Olles son Jens Bengtström tar över som VD

2000 Callidus i Finland börjar med solvärme

2009 Callidus i Sverige startar försäljning av vattenbrytarprodukter

2015 Dotterbolaget i Finland säljs

HÅLLBARHET

Grunden för vårt hållbarhetsarbete finns i FN:s globala mål. Det handlar inte enbart om det sjätte målet, Rent vatten och sanitet för alla, som ju är Callidus själva affärsidé. De flesta av målen beaktas i vårt arbete för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

1. EKOLOGISK HÅLLBARHET
Att Callidus jobbar med att rena vatten innebär att ekologisk hållbarhet både är en förutsättning och ett mål för vår verksamhet. Där det finns rent vatten, finns liv och framtid.

De miljömässigt goda valen genomsyrar hela vår verksamhet. Ett par exempel på det är våra långsiktiga serviceavtal och Callidus unika 36-årsgaranti på vattenfilter med individuell serviceplan.
Vi använder oss av material och produkter med lång livstid, sådana som tål att slitas på, kan underhållas och repareras och som inte går sönder strax efter att de har tagits i bruk. Detta är en viktig del i den cirkulära ekonomi Callidus har som målsättning.

2. SOCIAL HÅLLBARHET
Som företag är vi medvetna om vår påverkan på samhället. Vi gör våra val med hänsyn till de effekter de har på samhället i stort och på enskilda människor, vare sig det är kunder, affärspartners eller anställda. I arbetet med privatkunder, föreningar och små och stora företag över hela landet ser vi till att vara en trygg och tydlig partner. Detsamma gäller i samarbetet med våra över 500 återförsäljare och andra affärspartners. Vi arbetar för långsiktiga relationer.

Att ta väl hand om sin personal bidrar också till den sociala hållbarheten. Callidus ger goda utvecklingsmöjligheter för sina tekniker, vattenreningskonsulenter och övriga anställda på både ett yrkesmässigt och personligt plan, bland annat genom samarbete med FSK Academy.

Vi på Callidus vill att alla medarbetare ska få förutsättningarna att växa tillsammans med företaget. Vi har inlett en process där samtliga medarbetare varit delaktiga i framtagandet av normer för beteende, vilket är grunden för ett bra företagsklimat. Detta arbete görs i samarbete med Team & Ledarutveckling vars specialitet är just att stötta företag och arbetsgrupper som vill förbättra sitt ledarskap, laganda och motivation genom att skapa goda företagskulturer. 

Vi satsar också på löpande friskvårdskontroller och hälsofrämjande aktiviteter i samarbete med Activitus, bland annat genom Callidus Cycling Team samt individuell träning.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Callidus, slå oss en signal på 031-99 77 00 så berättar vi mer!

3. EKONOMISK HÅLLBARHET
Ett sunt och stabilt företag överlever konjunkturförändringar och kan anpassa sig till en snabb och inte alltid förutsägbar samhällsutveckling och omvärld. Callidus har funnits på marknaden i 75 år och tänker fortsätta verka och  utvecklas minst lika länge till.

Med ekonomin i balans får våra medarbetare tid och utrymme att arbeta aktivt med de övriga hållbarhetsmålen. Därför är det viktigt för Callidus att ha en solid ekonomi och arbeta för en god ekonomisk tillväxt – utan att äventyra miljön och den sociala hållbarheten.

Uppförandekod

Callidus levererar produkter, tjänster och lösningar för vattenrening av framförallt förbrukningsvatten för privatpersoner, hushåll och företag/föreningar. Vi ska vara det naturliga valet och strävar efter att erbjuda den bästa och mest lönsamma lösningen på sikt, dvs de 36 år vi avser i vår serviceplan och garanti.

Callidus värderingar
Våra värderingar Samverkan, Engagemang och Innovation ska vara vägledande i hur vi agerar, både externt mot våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners och internt i vårt dagliga arbete.

Affärsetik
Callidus verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder och andra affärspart-ners. Vi vill uppfattas som en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner och skall agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt.

Läs mer i vår Code of conduct

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.