×
Din varukorg är tom.

Garantier och villkor

Enligt leveransbestämmelser NL 17 samt svensk köplagstiftning.

Vattengaranti

Garantivillkoren för reningsanläggningen är beskrivna i Callidus Vattengaranti™.

Callidus Vattengaranti™ är ett riktigt starkt garantipaket, utformat för att ge dig både maximal trygghet och ett friskt och gott vatten. Förutom garantin ingår också en kostnadsfri funktionsanalys inom 6 månader efter installationen av din Callidus Vattenrening. Den beställer du av Callidus.

Läs mer!
Callidus Vattengaranti™ består av tre delar:
1. Filtertanksgaranti – fem års fabriksgaranti på filtertanken.
2. Maskingaranti – fyra års garanti på filterautomatik och styrutrustning.
3. Reningsgaranti

Reningsgarantin gäller så länge garantivillkoren uppfylls. Som en extra trygghet erbjuder vi återköp om den utlovade vattenkvaliteten efter installation av Callidus Vattenrening inte uppfylls och om vi inte lyckas rätta till problemen. Då köper vi tillbaks anläggningen enligt följande villkor:

• Inom ett år från installationen: vi återbetalar hela köpeskillingen.
• Inom två år från installationen: vi återbetalar 90 procent av köpeskillingen.

Frakt- installations- och demonteringskostnader ersätts ej.

• Reservdelsgaranti 1 år
• Servicegaranti 3 månader

Garantivillkor (övrigt)

• Att vattnet bedöms enligt Socialstyrelsens rekommendationer SOSFS 2003:17.
• Att hela anläggningen i vår rekommendation/offert har installerats.
• Att råvattenkvaliteten, det vill säga vattnet innan det passerat reningsutrustningen inte har förändrats sedan installationen.
• Att den angivna pumpkapaciteten för reningsfiltret är uppfylld.
• Att filtret är skött enligt våra anvisningar eller att det finns serviceavtal med Callidus eller någon av våra auktoriserade återförsäljare.
• Att garantisedeln är korrekt ifylld, stämplad av installatören och insänd till Callidus senast en månad efter installationen.

Reklamation skall göras hos din installatör.

Reklamationsrapport med begäran om återköp ska sändas in till Callidus. Kan hämtas på www.callidus.se.

För att Callidus Vattengaranti ska gälla måste du fylla i och skicka in garantisedeln till Callidus eller maila in på info@callidus.se

Callidus vattengaranti.

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.