×
Din varukorg är tom.

Vattenanalys

Viktigt om vattenanalysen

 • Du beställer ditt analyspaket från oss här nedan eller genom att ringa 031-99 77 00.
 • I analyspaketet finns en provflaska, frågeformulär och instruktioner om hur du genomför din provtagning.
 • Det tar normalt ca 10 arbetsdagar innan analysresultatet är klart, och det skickas direkt hem till dig med post.

Så gör du vår vattenanalys

 • Du tar vattenprovet från kallvattenskranen i köket eller från annat tappställe som används regelbundet.
 • Om du inte har använt brunnen på flera veckor skall vattnet omsättas ordentligt innan provtagning.
 • Har uppehållet varit långt (ex. nedstängt fritidshus etc.) bör vattnet omsättas i normal omfattning minst en vecka innan provtagning.
 • För nyanlagda brunnar bör vattnet ha regelbunden omsättning 1-3 månader så brunnen hinner att stabiliseras innan provtagning.
 • Allt för att du skall få ett så riktigt analyssvar som möjligt.

Hur att fylla i resp. analysflaska:
Fyllnadsinstruktion

Inlämning av vattenprov

Transporttiden mellan provtagning och analys är viktig. Callidus blå provpaket för kemisk / fysikalisk analys sänds in i kartongen, samma dag med vanlig postgång måndag – onsdag. Provkartongen är adresserad samt porto betalt.
Senast 48 timmar efter provtagning skall provet vara framme hos SGS i Linköping. För bakterieanalys gäller inom 24 timmar.
SGS har egna inlämningsställen runt om i landet där du kan lämna in ditt prov och en budbil hämtar kostnadsfritt upp ditt vattenprov samma dag. Detta minskar risken för förseningar.
Här hittar du ditt lokala inlämningsställe:
Inlämningsställe SGS

Du kan lita på resultatet

Du får ditt analyssvar från SGS Analytics (fd. Synlab / ALcontrol), som är det ackrediterade  laboratorium som Callidus samarbetar med. Vi på Callidus får samtidigt en kopia av ditt resultat. Det gör att du direkt kan kontakta oss för att få hjälp att tolka svaret eller fråga hur du bäst löser eventuella problem. Vår rådgivning är så klart kostnadsfri!

Här kan du tyda ditt analyssvar

Önskar du tyda analysens resultat samt veta mer om ditt brunnsvatten så finns Livsmedelsverkets samlade uppgifter för enskilt vatten / egen brunn:
Tolka resultatet  —  Analysparametrar o riktvärden  —  Bedömningskategorier 

Livsmedelsverkets bedömningsgräns för A-vatten likt kommunalt vatten
LIVSFS 2022:12 (SLVFS 2006:813):
Livsmedelsverkets föreskrift för A-vatten

Trygghetspaketet – alla analyser!

Välj det här paketet om du vill ha en helhetsbild på ditt vatten. Paketet innehåller alla fyra Callidus analyser enl. nedan: Normalanalys, Radonanalys, Mikrobiologisk analys och Metallanalys

Pris 2,100 kr  (ord. pris för samtliga analyser är 2,700 kronor)

För att priset ovan skall gälla måste alla 4st analyserna sändas in vid samma tillfälle.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Radon

Normalanalys – den vanligaste!

Det här är den vanligaste och mest utförda vattenanalys för privatpersoner, och den rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn minst vart tredje år eller vid behov.

Pris 875 kr

I analysen ingår 22 parametrar som visar:
Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.

 • Turbiditet
 • Lukt
 • Färg
 • COD
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Total hårdhet
 • Natrium
 • Kalium
 • Järn
 • Mangan
 • Koppar
 • Ammonium
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Fosfat
 • Fluorid
 • Klorid
 • Sulfat

Radonanalys

Den här anlysen anger radongashalten i ditt vatten från egen brunn.

Analysen rekommenderas framför allt om du har en djupborrad brunn och/eller bor i ett radonrikt område – och då på alla typer av vattentäkter.

Kommunen har ofta en karta, där kända radonområden finns utmärkta.

Pris 435 kr

 • Radon

Mikrobiologisk analys

Denna vattenanalys omfattar analyser av de vanligaste bakterierna i ett dricksvatten: Koliforma bakterier, Escherichia coli (sk. E. coli) bakterier samt Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn.

Bakterieanalys rekommenderas främst om du har grävd brunn,  ytvattentäkt, sjövatten, bor / lever i jordbrukslandskap, nära till djurhållning mm.​

Provet består bland annat av kylväska, frysklampar, steril provflaska. Hanteringen av provet måste gå omgående till labbet = måste vara framme hos Synlab i Linköping inom 24 timmar efter provtagningen.

Pris 595 kr

 • Koliforma bakterier
 • E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d

Metallanalys

Denna här analysen rekommenderas av Livsmedelsverket om du misstänker att det finns förhöjd halt av tungmetaller. Det kan finnas naturlig men även finnas föroreningar i omgivningen vid deponi mm.
Vissa metaller kan släppa från äldre befintliga rörledningar, pumpinstallationer mm.

Pris 795 kr

I denna vattenanalys ingår följande parametrar: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen och Uran.​

 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.