×
Din varukorg är tom.

Vattenanalys

Viktigt om vattenanalysen

 • Du beställer ditt analyspaket från oss här nedan eller genom att ringa 031-99 77 00.
 • I analyspaketet finns en provflaska och instruktioner om hur du genomför din analys.
 • Det tar normalt ca 10 arbetsdagar innan analysresultatet är klart, och det skickas till dig med post eller e-post.

Så gör du vattenanalysen

 • Du tar vattenprovet från kallvattenskranen i köket eller från annat tappställe som används regelbundet.
 • Om du inte har använt brunnen på flera veckor måste vattnet omsättas ordentligt innan. Har uppehållet varit långt bör vattnet omsättas i normal omfattning minst en vecka innan provtagning. För nyanlagda brunnar gäller några månaders omsättning innan provtagning.

Du kan lita på resultatet

Du får ditt analyssvar från SYNLAB (Alcontrol), som är det laboratorium som Callidus samarbetar med. Vi på Callidus får samtidigt en kopia av ditt resultat. Det gör att du direkt kan kontakta oss för att få hjälp att tolka svaret eller fråga hur du bäst löser eventuella problem. Vår rådgivning är kostnadsfri!

Trygghetspaketet – alla analyser!

Välj det här paketet om du vill ha en helhetsbild på ditt vatten. Paketet innehåller alla Callidus analyser: Normalanalys, Radonanalys, Mikrobiologisk analys och Metallanalys

Paketpriset är 2.100 kronor (ordinarie pris för samtliga analyser är 2.900 kronor). Den enda haken är att trygghetspaketet inte går att kombinera med andra rabatter.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Radon

Normalanalys – den vanligaste!

Det här är den vanligaste och mest utförda vattenanalysen för privatpersoner, och den rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn minst vart tredje år.

I analysen ingår 22 parametrar som visar:
Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.

 • Turbiditet
 • Lukt
 • Färg
 • COD
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Total hårdhet
 • Natrium
 • Kalium
 • Järn
 • Mangan
 • Koppar
 • Ammonium
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Fosfat
 • Fluorid
 • Klorid
 • Sulfat

Radonanalys

Den här anlysen anger radongashalten i ditt vatten från egen brunn.

Analysen rekommenderas framför allt om du har en djupborrad brunn och/eller bor i ett radonrikt område – och då på alla typer av vattentäkter.

Kommunen har ofta en karta, där kända radonområden finns utmärkta.

 • Radon

Mikrobiologisk analys

Vattenanalysen omfattar analyser av de vanligaste bakterierna i ett dricksvatten, till exempel koliforma bakterier, e.coli-bakterier samt den totala mängden mikroorganismer vid 22 grader C (efter 3 dagar).

Den har analysen rekommenderar vi främst om du har grävd brunn och ytvattentäkter.​

Provet består bland annat av frysklampar, och hanteringen av provet måste gå omgående till labbet (= måste vara framme inom 24 timmar efter provtagningen).

 • Koliforma bakterier
 • E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d

Metallanalys

Denna här analysen rekommenderas av Livsmedelsverket om du misstänker att det finns förhöjd metallhalt. Det kan till exempel finnas föroreningar i omgivningen eller att vattnet är aggressivt.

I denna vattenanalys ingår följande parametrar: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen och Uran.​ Om du har önskemål om andra ämnen: ta kontakt med oss på Callidus.

 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort

Har du kommunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Komunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.