×
Din varukorg är tom.

Järn/Mangan

Vad är järn?
Järn är ett metalliskt grundämne som är vanligt förekommande i jordskorpan; det löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. I brunnar med järnhaltigt vatten förekommer järnet oftast i jonform (Fe2+) och hydroxidform (Fe3+).

Hur vet jag att jag har järn i mitt vatten?
Det finns två typer av järn:
Fe3+ är oxiderat järn, som ger vattnet en rostbrun färg.
Fe2+ är osynligt i vatten, och om det utsätts för luftens syre oxideras det till Fe3+ och fäller ut med rostbrun färg. Detta händer till exempel när du tappar ut vatten i ett handfat vid fullt uttag.

Tecken på att du har järnhaltigt vatten:

 • Du har bruna beläggningar i sanitetsporslin, i handfat och dusch m.m.
 • Du har bruna beläggningar på porslin
 • Du har bruna missfärgningar på tvätt
 • Vattnet kan ha en karaktäristisk järnsmak

Är det farligt att dricka vatten med mycket järn i?
Nej, det är i regel inte farligt att dricka järnhaltigt vatten. Vid extremt höga järnhalter kan dock barn och djur bli förgiftade. De får då symptom så som:

 • Diarré
 • Aptitlöshet
 • Trötthet
 • Värk i kroppen

Vad finns det för risker med järn i vattnet?
Problem som uppstår med järnhaltigt vatten är otrevlig smak på vattnet, bruna beläggningar i sanitetsporslin, risk för bruna beläggningar på porslin och missfärgningar på tvätt. Det största problemet är att beläggningar och avlagringar sätter igen vattenrören i bostaden, och även täpper igen rör inuti varmvattenberedare och hushållsmaskiner så som tvätt- och diskmaskin.

Hur får jag bort beläggningar av järn i toalettstolen?
Ett beprövat husmorsknep för att ta bort missfärgningar i toalettstolen är att använda ättika.
Gör såhär:
1. Skopa ur så mycket vatten som möjligt ur toalettstolen.
2. Lägg toalettpapper över de missfärgade partierna.
3. Dränk in toalettpappret med vanlig hushållsättika och låt dra i 30 minuter.
4. Ta bort pappret, skrubba med toalettborsten och spola.
Proceduren kan behöva upprepas. Gamla och rejält ingrodda beläggningar kan vara svåra att få bort.

Vad gör jag om jag har järn i mitt vatten?
Börja med att göra en vattenanalys för att fastställa problemet. Det är vanligt att man i kombination med järn även har höga halter mangan i sitt vatten. Har du höga halter järn i vattnet behöver du installera ett järnfilter.

Kontakta oss på info@callidus.se eller 031-99 77 00 så hjälper vi dig! Här kan du läsa mer om våra produkter.

Trygghetspaketet
– alla 4 analyserna!

Välj det här paketet om du vill ha en helhetsbild på ditt vatten. Paketet innehåller alla de 4 analyserna: Normalanalys, Radonanalys, Mikrobiologisk analys, Metallanalys

Paketpriset vid samtidig order är 2 100 kronor (ordinarie pris för samtliga analyser är 2 900 kronor). Den enda haken är att trygghetspaketet kan inte går att kombinera med andra rabatter.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Radon

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.