×
Din varukorg är tom.

Fluorid

Vad är fluor?
Fluor, fluorid, förekommer naturligt i berggrunden. Små mängder fluorid, som den som tillsätts i tandkräm, har en kariesreducerande effekt och stabiliserar benvävnaden.

Är det farligt att dricka vatten med fluor i?
Varning! Du bör INTE dricka eller hantera livsmedel i vatten som du misstänker innehåller fluorid.

Hälsoeffekter av fluorid i vattnet
En bieffekt av för mycket fluorid i vattnet är tandfluoros, fläckar på tänderna. Små barn kan få bestående skador på även outvecklade tänder. Intag av för mycket fluor kan vara giftigt och på sikt leda till osteofluoros. Ostefluoros innebär ökad benmassa och bentäthet som ger smärta, stelhet och minskad rörlighet i lederna.

Gravida bör avstå från att dricka vatten med fluor i. Vid amning går fluoret inte över i bröstmjölken.

Vid bedömning av fluoridhalter bör dessutom följande information angående kariesskydd, fluorosrisk och vattenkonsumtion alltid ges.

 • < 0,8: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd.
 • 0,8–1,2: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.
 • 1,3–1,5: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder.
 • 1,6–4,0: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.
 • 4,1–5,9: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 år.

Kan jag koka bort fluor ur vattnet?
Nej, fluor försvinner inte vid kokning.

Vad gör jag om jag har fluor i mitt vatten?
Efter att ha fått problemet bekräftat med hjälp av en vattenanalys behöver du installera ett fluoridfilter. Kontakta oss på info@callidus.se eller 031-99 77 00 så hjälper vi dig! Här kan du läsa mer om våra produkter.

Trygghetspaketet
– alla 4 analyserna!

Välj det här paketet om du vill ha en helhetsbild på ditt vatten. Paketet innehåller alla de 4 analyserna: Normalanalys, Radonanalys, Mikrobiologisk analys, Metallanalys

Paketpriset vid samtidig order är 2 100 kronor (ordinarie pris för samtliga analyser är 2 900 kronor). Den enda haken är att trygghetspaketet kan inte går att kombinera med andra rabatter.

 • Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve i vatten
 • Nitrat-kväve i vatten
 • Alkalinitet i vatten
 • Upparbetning av metaller i vatten, end surgjort
 • Nitrit-nitrogen, NO2-N, mg/l
 • Fluorid i vatten, mg/l
 • Sulfat i vatten
 • Fosfatfosfor, mg/l
 • Färg (410 nm),mg Pt/l
 • Konduktivitet i vatten
 • Lukt vid 20°C i vatten
 • pH i vatten
 • Turbiditet i vatten
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kalcium Ca i vatten, end surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Koppar Cu i vatten, end surgjort
 • Järn Fe i vatten, end surgjort
 • Kalium K i vatten, end surgjort
 • Magnesium Mg i vatten, end surgjort
 • Mangan Mn i vatten, end surgjort
 • Natrium Na i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Totalhårdhet °dH i vatten
 • Nitrit NO2 (beräkning), mg/l
 • Nitrat NO3 (beräkning) i vatten
 • NO3/50 + NO2/0,5 in vatten
 • Fosfat PO4 (beräkning), mg/l
 • Ammonium NH4 (beräkning) i vatten
 • Klorid i vatten
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Koliforma bakterier och E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C, 3d
 • Aluminium Al i vatten, end surgjort
 • Arsenik As i vatten, end. surgjort
 • Kadmium Cd i vatten, end surgjort
 • Krom Cr i vatten, end surgjort
 • Nickel Ni i vatten, end surgjort
 • Bly Pb i vatten, end surgjort
 • Antimon Sb i vatten, end surgjort
 • Selen Se i vatten, end surgjort
 • Uran U i vatten, end surgjort
 • Radon

Har du komunalt eller enskilt vatten?

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Enskilt vatten

Vilken typ av enskilt vatten har du?

Borrad brunn

Borrad brunn

Grävd brunn

Grävd brunn

Annan typ av brunn

Annan brunn

Vad används vattnet till?

Premanentboende

Permanentboende

Fritidshus

Fritidshus

Annan typ av brunn

Annat

Var ligger ditt hus?

Postnummer

Min adress

GPS position

Hitta min position

Vad har du för primärt fel på ditt vatten?

Lukt

Lukt

Färg

Färg

Smak

Smak

Lämnar missfärgningar

Efterlämnar missfärgningar

Igensatta ledningar

Igensatta ledningar

Sönderfrätta lednignar

Sönderfrätta ledningar

Okej, tack!

Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning. Vi på Callidus kan hjälpa dig att rena ditt vatten.

Vill du få hjälp från oss? Fyll bara i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast. Dina svar skickas till oss när du trycker på Skicka.

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och hanterar mina personuppgifter och genom att använda funktionen "Hitta min position" tillåter jag denna webbplats att använder min IP-nummer för att fastställa min position.