Zero 100 - Dricksvattenrening

 

Ett litet, lättplacerat vattenfilter med en separat tappkran för att rena dricksvattnet. Denna kompakta dricksvattenrenare använder metoden omvänd osmos med fyra olika membran/filter som vattnet passerar genom. Renar även bl.a. salt, klorider, nitrat, nitrit och metaller.

 

​​Pris 5 750 kronor (inkl moms).


Produktinformation att ladda ner