Månadens produkt är vår vattenanalys!

​Denna analys rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn minst vart tredje år. Det är den vanligaste och mest utförda vattenanalysen för privatpersoner. I analysen ingår 22 parametrar som visar: Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.

Välkommen till Callidus nya webbshop. Nya produkter tillkommer hela tiden, håll ögonen öppna för erbjudanden.