Vattenrening minskar risk för barns tandhälsa

“Att ta sitt dricksvatten från egenborrad brunn kan innebära att man får i sig för lite eller för mycket fluor. Oavsett vilket så kan det vara skadligt för barns tänder.”

 

Så börjar en artikel om vattenrening som publicerades december 2014. Du kan själv ta del av genom länken nedan:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/egenborrad-brunn-en-risk-for-tandhalsan

 

En viss mängd fluor är bra för tänderna men för mycket eller för lite är inte bra. Vart den gränsen går för att det skall vara skadligt är inte helt tydlig.  Sjukvården (BVC och Tandvården) kan ge mer information men det är i slutändan den enskilda brunnsägaren som har ansvaret för sitt dricksvatten. Prover som tagits av forskare visar att svenska brunnar har en stor variation mellan låga och höga värden, där högsta värdet låg lång över gränsvärdet 1.5 milligram per liter.

 

Hur märker man att det finns för mycket fluorid?

Höga halter av fluorid kan ge missfärgningar på barnens tänder i form av bruna fläckar och att de känns porösa. För låga halter av fluorid kan även ge problem för barnets tandhälsa. För brunnsägare med små barn rekommenderas starkt en analys av fluorid för att säkerställa att vatten har en normal nivå.

 

Vattenrening mot Fluorid

Callidus har vattenreningsfilter som enkelt hjälper dig få ner för höga nivåer av fluorid i ditt vatten. Zero 100 är ett litet och lättplacerat vattenfilter mot dessa problem. Det använder omvänd osmos som metod för att filtrera vattnet inte bara från fluorid, utan även ändra från ämnen som salt, klorider, nitrat, nitrit och metaller.

Läs mer här: http://callidus.se/problem/vattenbehandling-mot-fluorid/

vattenrening - Enkelt vattenfilter för Fluorid

Zero 100 – Litet vattenfilter mot Fluorid

 

Analys för dig med egen borrad brunn

Börja med en vattenanalys från ackrediterat labb för att få rätt dimensionering av vattenrening på ditt vatten. Callidus säljer vattenrening och filter men utför inte analyserna själva utan detta gör ALcontrol (oberoende företag). Du kan däremot beställa analysen genom oss.

 

Vi kan också hjälpa dig med installationen av vattenfilter via våra återförsäljare som finns i hela Sverige. Kontakta oss idag på tel: 031-99 77 00, alternativt skicka e-post till info@callidus.se.