Vattenbehandling mot tungmetaller (uran, arsenik)

Tungmetaller som uran i dricksvatten kan bero på att det förorenats från industri eller deponi men vissa metaller kan också finnas naturligt i grundvattnet. I bergborrade brunnar är orsaken oftast naturlig (sulfidmineral).

 

Hur påverkas man av uran i dricksvatten?

Det kan finnas risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag då uran påverkar njurens funktion. Vattnet bör då inte användas till dricksvatten eller livsmedelshantering.


Produkter som hjälper mot dessa problem:

NF vattenfilter mot uran

AAF-ad vattenfilter mot arsenik