Vattenbehandling mot salt

En första signal att vattnet innehåller salt (klorid) kan vara när kaffe eller te inte smakar som det brukar. Vid höga halter kan det på sikt fräta på rörledningar och hushållsmaskiner. Salthaltigt vatten förekommer inte bara längs våra kuster utan kan finnas i olika delar av landet, främst i borrade brunnar pga. relika saltsjöar från istiden. Smakförändringar upplevs runt 300 mg/l. Gränsvärdet ligger på 100 mg/l.

​Hur kan man rena dricksvatten från salt?

Våra smidiga vattenfilter för dricksvattenrening använder omvänd osmos för att bl.a. filtrera bort salt och andra ämnen som klorider, nitrat, nitrit och metaller


Produkter som hjälper mot problem med salt:

Zero 100 - Dricksvattenrening

Zero 500 - Dricksvattenrening