Vattenbehandling mot radon

Radon en radioaktiv gas som är smak- och luktfri och frigörs när radonhaltigt vattnen kommer i kontakt med luft vid t.ex. duschning, diskning och matlagning. Strålningen från radon har visserligen kort räckvidd och huden skyddar oss från radonets strålning om det finns utanför kroppen.

Problem uppstår främst om vi andas in radongasen. Barn är extra utsatta på grund av sin relativt låga kroppsvikt. Radon kan relativt enkelt luftas bort men för varaktig vattenbehandling måste ett Radonfilter installeras.

Radon förekommer i borrade brunnar. Gränsvärdet för otjänligt vatten ligger på >1000 Bq/l.

Vid misstanke om radonförekomst i berggrunden, bör ett vattenprov skickas för analys.

Strålsäkertshetsnämnden har ett faktablad där det finns mer att läsa om radon i vattnet. Läs mer!


Produkter som hjälper mot problem med radon:

 

Radonett vattenfilter mot radon