Vattenbehandling mot Nitrit

För hög nitrithalt kan indikera förorening från till exempel ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Detta vattenproblem kan även bero på syrebrist i djupa brunnar. Nitrithalten bör ligga under 0,10 mg/l.


Produkter som hjälper mot problem med Nitrit:

Rostfritt avsyrningsfilter

Teva vattenfilter 

Callidus Vattenfilter