Vattenbehandling mot nitrat

Nitrat i vattnet indikerar påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Nitrat är i första hand ett brunnsproblem så det är viktigt att ta reda källan och försök åtgärda den. Hjälper inte detta kan ett jonbytes- eller osmosfilter reducera nitrathalten. Denna bör ligga under 20 mg/l.

Samma reningsmetod som för avhärdningsfilter men man använder olika filtermaterial.​


Produkter som hjälper mot problem med Nitrat:

 

NF vattenfilter mot kalk