Vattenbehandling mot lågt pH värde (surt vatten, gröna utfällningar)

Lågt pH-värde gör vattnet aggressivt. Det angriper ledningar och kan färga både porslin och hår svagt grönt. Det sura vattnet kan på sikt ge upphov till läckage på ledningar, varmvattenberedare m.m. Detta kan bli kostsamt både i tid och pengar för fastighetsägaren.

Vad skall man ha för PH-värde i vatten?​

​pH-värdet i dricksvatten bör ligga mellan 7,5 – 9,0. Vid lågt pH-värde under 6,5 är vattnet försurat med risk för utfällning av koppar ur kopparrören, vid pH 6 finns risk för aluminium och under 5 risk för kadmium vilket är farligt för njurarnas funktion. Även högt PH-värde kan vara skadligt för t.ex. ögon och slemhinnor. 


Produkter som hjälper mot lågt pH-värde i vatten:

Avsyrningsfilter ANF

Manuellt avsyrningsfilter UNF