Vattenbehandling mot fluorid

Fluorid/fluor finns främst i borrade brunnar. Fluorid i vattnet ger en viss kariesförebyggande effekt beroende på mängden. En förhöjd halt kan däremot vara skadlig och medföra vita tandemaljfläckar (fluoros). Vid höga halter kan det ske en fluorinlagring i benvävnaden (osteo-fluoros), vilket kan leda till benskörhet på sikt. Vid halter över 6,0 mg/l bör vattnet inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Halten av fluorid i dricksvatten bör inte överstiga 1,3 mg/l.


Produkter som hjälper mot problem med fluorid:

Zero 100

C10 vattenfilter mot fluorid

Zero 500 PRO