Vattenbehandling mot dålig lukt

Lukt av jord och mossa beror ofta på inläckage av ytvatten – täta brunnen eller installera kolfilter

Avlopp – gör en mikrobiologisk analys (bakterier), täta/klorera brunnen.​


Produkter som hjälper mot problem med dåligt lukt;

Luftare LP - för hydropress

Luftning COP-HY - för hydrofor

Kompressor

Radonett vattenfilter mot radon