vattenbehandling mot bakterier

Vattenbehandling mot bakterier

Bakterier i vattnet finns naturligt i jord och vatten. I framförallt grävda brunnar kan man få problem med bakterier av att ytvatten läcker in i  brunnen. Då har vattnet inte hunnit renas på naturlig väg genom marklagren.   

Bakterier i vatten indikerar även fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket i sin tur kan innebära risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.​ Det är då rekommenderat att utföra en vattenbehandling mot bakterier genom att installera ett bakteriefilter.


Produkter som hjälper mot bakterier i vatten:

Uvex vattenfilter mot bakterier

UV Filter Cintropur

UV filter Cintropur