Vattenbehandling av ytvatten (sjövatten, humus)

Generellt förslag för vattenbehandling av sjövatten:

Vi rekommenderar normalt ett filter med aktivt kol vilket reducerar halter av humusämnen, partiklar samt lukt smak och färg. För att vara på den säkra sidan bör även en UV-lampa med ultraviolett ljus installeras för att reducera eventuella bakterier i vattnet.

Humus​

Generellt förslag för vattenbehandling av humus:​

Vi rekommenderar normalt ett filter med aktivt kol vilket reducerar halter av humusämnen, partiklar samt lukt smak och färg. För att vara på den säkra sidan bör även en UV-lampa med ultraviolett ljus installeras för att reducera eventuella bakterier i vattnet.​


Produkter som hjälper mot dessa problem:

AKF vattenfilter mot humus

Uvex vattenfilter mot bakterier

UV Filter Cintropur

UV filter Cintropur