Vattenfilter mot arsenik (Arsenikfilter)

Filtermaterialet är titandioxidbaserat. Det suger åt sig arseniken genom s.k. adsorbtion och är mycket effektivt mot både trevärdig och femvärdig arsenik. Arsenikfiltret är lättskött med automatisk renspolning.

 


Produktinformation att ladda ner

  • Produktblad
  • Instruktioner
  • Teknisk data