Har du tungmetaller i vattnet?

Brunnsägare uppmärksammas på tungmetaller (Kadmium och Bly)!

Miljökontoret i Linköpingskommun har ny informationskampanj där man uppmanas att kontrollera sitt vatten (gäller enskild brunn) för tungmetaller. Speciellt berör det områden som SGU har pekat ut med förhöjd risk för tungmetaller i grundvattnet.

 

På andra ställen i Sverige går också liknande budskap ut och Kadmium samt Bly är en del av dessa fynd. Även om man tidigare har tagit prov och det sett bra ut så är detta ingen garanti för att det fortfarande är likadant. I Linköping finns också höga halter av bl.a. Radon, Arsenik enligt artikeln i Cirkulation (2016-05-18).  Läs mer här