Vattenfilter mot järn, mangan eller lågt pH

Teva: Vattenfiltret är fyllt med en filtermassa som syresätts genom vattnet. Om vattnet är syrefattigt rekommenderas extra luftning med hjälp t.ex. en syrepelare. Järnet fäller ut i kontakt med luften, fastnar i filtermassan och spolas sedan ut i samband med filtrets automatiska backspolning. Ett prisvärt alternativ!​ Järn kan upplevas genom att det lämnar gul/brun avlagring.

Pris 14 600 kronor (inkl moms).​


Produktinformation att ladda ner