Callidus slamfilter ASF


Slamfilter ASF

Detta filter innehåller fin sand för borttagning av partiklar och slam ur vattnet. Används bl.a. som förfilter till AIF/AINF vid mycket höga järnhalter.

 


Produktinformation att ladda ner

  • Produktblad
  • Instruktioner
  • Teknisk data