Stainless water filter

Rostfritt vattenfilter mot järn och mangan

AIF Rostfritt (s.k. Järnfilter):

Vattenfiltret har automatisk backspolning och genom att filtermassan syresätts fäller järnet ut och stannar i filtret. Under backspolningen laddas filtermassan om och järnutfällningarna spolas ut. Järnhaltigt vatten upplevas att det färgar gult/brunt eller att det smakar metall.

AINF Rostfritt (Järn- och pH filter):

Samma vattenfilter som ovan men har en filtermassa (kalkprodukt) som också har pH-höjande egenskaper (mot surt vatten).

Pris: Offereras


Produktinformation att ladda ner

  • ProdUKTBLAD
  • InstrukTIONER
  • TeKNISK DATA