Rostfritt avsyrningsfilter

ANF Rostfritt: Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH-värdet i vattnet. Filtermaterialet förbrukas successivt och fylls på med jämna mellanrum, normalt 2–3 gånger per år. Genom att automatiken är monterad på sidan är det lätt att öppna och fylla på filtermassa!

AINF Rostfritt: Samma filter som ovan men reducerar även järn och mangan.

Pris: Offereras.​


Produktinformation att ladda ner

  • Produktblad
  • Instruktioner
  • Teknisk data