Rent vatten i din kran

rent vattenVi förväntar oss alltid rent vatten i våra kranar. Det ska vara kristallklart, luktfritt och smaka gott.
Att begrepp som lukt, smak och utseende är subjektiva och svåra att använda som objektiva termer betyder mindre. Det är vår upplevelse av vattnet som är det viktiga.

 

Dålig lukt och grumligt vatten en varningssignal

Vatten som luktar illa och är grumligt behöver inte vara hälsofarligt att dricka. En sådan subjektiv upplevelse av dålig vattenkvalitet är dock en varningssignal om att något kan vara fel. Det är då alltid bäst att göra en vattenanalys för att finna orsaken. Osynliga föroreningar utan lukt och smak.

Motsatsen kan också gälla. Vattnet kan se friskt och rent ut, men innehålla osynliga och luktfria föroreningar. Det kan vara ämnen som radon olika fluorider, arsenik och uran. Ämnen som kan vara hälsovådliga. I tveksamma fall är det alltid bäst att göra en ordentlig vattenanalys.

 

Svavelväte ofta orsak till dålig lukt

Om vi börjar med dålig lukt beror den ofta på att det har bildats svavelväte. Det sker ibland i botten av brunnar med svag syresättning av vattnet. Svavelväte ger en stark och obehaglig lukt av ruttna ägg även i mycket små koncentrationer. Lösningen är oftast att helt enkelt syresätta vattnet genom att blåsa in luft. Det görs med en kompressor direkt in i hydroforen. Luftblåsningen kan kompletteras med olika filter och även med direkt rening med aktivt kol.

 

Förorenat vatten – Mikroorganismer och ruttnande växtdelar

Mikroorganismer, bakterier och rester av ruttnande växtdelar gör vattnet grumligt och oaptitligt med dålig smak och lukt. Orsaken till detta är ofta förorenat råvatten i ytvattentäkter eller att förorenat ytvatten har tagit sig in i borrade och grävda brunnar. När det gäller brunnar är den bästa lösningen att täta dem för att förhindra att ytvatten tar sig in. Om det inte räcker eller vid ytvattentäkter behövs andra reningsmetoder. De är ungefär desamma som vid rening av svavelväte; luftblåsning och olika filter som kol- och humusfilter. Om det finns virus och bakterier i vattnet kan det också bli aktuellt med UV-ljusbehandling.

 

Rätt reningsmetoder ger friskt och rent vatten under många år

Grunden för en lyckad rening är en ordentlig vattenanalys. Vi samarbetar med ett ackrediterat labb Alcontrol för att få ut en detaljerad analys av vattnet. Med den som underlag och vår långa erfarenhet kan vi ordna RÄTT vattenrening för dig. Alla filter och anläggningar behöver service för att fungera under så lång tid som möjligt, detta erbjuder vi genom ett serviceavtal så att du får renat vatten under flera år. Ett vatten som inte bara objektivt är av hög kvalitet utan som även upplevs friskt, klart och välsmakande. Helt enkelt ett rent och friskt vatten som du förväntar dig.