Manuellt avsyrningsfilter UNF

​Ett rent manuellt avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH-värdet i vattnet. UNF installeras då pH-värdet är det enda problemet och det inte finns halter av järn, mangan, partiklar eller färg.

Filtret skall installeras före tryckkärl.

Ett lågt pH medför att koppar utfälls från rören och kan missfärga håret (avser blont hår) till grön nyans. Utfällningen från kopparrören gör också att godset i rören tunnas ut. Detta kan på längre sikt medföra spröda rör med ökad risk för vattenläckage som följd.

Pris från 10 950 kronor (inkl moms).​