hydropress luftare


Luftare LP - för hydropress

LP: Vattenluftare LP är ett automatiskt luftningssystem för syresättning av dricksvatten. Vattnet passerar ett luftfält och mättas med syre så att svavelväte och andra avluftningsbara gaser reduceras. Installeras före hydropress eller liknande.

 

​​Pris 6 050 kronor (inkl moms).


Produktinformation att ladda ner

  • Produktblad
  • Instruktioner
  • Teknisk data