Användning av aktivt kol i vattenrening

För Hushåll som förlitar sig på privata brunnar och borrhål är det viktigt att försäkra sig om att hushållsvatten är säkert för konsumtion. Hälsokomplikationer kan uppstå från att dricka vatten som har kemikalier, avfall och patogener från organiska och oorganiska material.

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att filtrera vattnet är med hjälp av aktivt kol. När det gäller att rena vatten är dock oftast omvänd osmos den principteknik som används. Genom omvänd osmos kan en mängd olika föroreningar tas bort effektivt vilket ibland gör det dyrare i jämförelse med andra reningsmetoder. Ett filter med aktivt kol kan dock med fördel användas om föroreningarna är av den typ som försvinner med hjälp av denna metod.

 

Kolfilter – Hur fungerar Vattenfilter med Aktivt kol ?

Partiklar som är större än 5 mikron kan lätt tas bort av ett aktivt kolfiltersystem. Dessa filter är väldigt populärt bland husägare eftersom att det är lätt att ersätta under planerade underhåll och har en relativt liten kostnad. Partiklar som är mindre än 5 mikron faller å andra sidan inom området för omvänd osmos-filtreringsenheter som man isåfall får välja.

Med omvänd osmos eller en ultraviolett vattenbehandling, tar man vanligtvis bort bakterier och protozoer. Om du letar efter en omfattande lösning för hela ditt hushåll som kommer rena och filtrera mot den största möjliga bredden av föroreningar, då rekommenderas ett aktiverat kolfilter som kombinerar dessa två populära tekniker. Detta fungerar på så sätt att kolfiltet tar bort de större föroreningar som annars skulle ha skadat det mer känsliga omvända osmos-membranet, medan membranet behöver endast då användas för reducering av mikroskopiska föroreningar. För att ge ännu mer frid åt sinnet, så kommer du kunna neutralisera de biologiska föroreningarna som kan finnas kvar i vattnet efter filtrering om enheten har ett UV filter också.