Hydropress och Dricksvatten

Det har kommit ett pressmeddelande från Villaägarnas Riksförbund kring “Onödig risk för dricksvattnet med billig trycktank” se länk http://www.villaagarna.se/Press/Pressmeddelanden/Onodig-risk-for-dricksvattnet-med-billig-trycktank/ .

 

Vi håller med om att det finns risker för fel om man köper produkter utan märkning eller tillräckligt bra dokumentation. Dem produkter Callidus säljer är både CE- och NSF-märkta och finns att köpa inom- och utanför Europa. Villaägarna skriver också att det saknas svenska riktlinjer och att dessa är under framtagande i kommande steg. Det välkomnar även vi på Callidus.