Hårt vatten och mjukt vatten – Avhärdningsfilter

När vi i dagligt tal säger att vattnet är hårt brukar vi mena att det är kalkhaltigt. Bakgrunden är att allt vatten innehåller joner av lösta salter. De vanligaste är natrium-, kalcium- och magnesiumjoner. Hårt vatten innehållet höga halter av kalcium- och magnesiumjoner. Hårdheten mäts i tyska grader (ºdH). Vattnet anses vara mjukt om det har under 5 ºdH och hårt om det är över 10. Ett bra vatten har en hårdhet mellan 3 och 6 ºdH. Hårt vatten finns i trakter med kalkrik berggrund som till exempel Skåne, på Skaraslätten, på Öland och Gotland.

 

Hårt vatten kan ge problem och kostnader

Man märker om ett vatten är hårt på att det löddrar dåligt. Det kräver högre dosering av disk- och rengöringsmedel för samma tvätteffekt. Det ger inte bara ökade kostnader och större miljöpåverkan utan även mer slitage på kläder och textilier. Kombinationen hårt vatten och höga doser tvättmedel gör helt enkelt textilfibrerna sköra. Andra påtagliga vattenproblem är kalkavlagringar som sätter igen rör, ventiler och hushållsmaskiner. Kalken ger beläggning också på kakel, diskbänkar och i sanitetsporslin. Värre är att kalken även sätter sig i varmvattenberedare, värmeelement samt tvätt- och diskmaskiner. Det ger sämre uppvärmning, högre energiförbrukning, kortare livslängd och därmed ökade kostnader.

 

Avhärdningsfilter – lösningen är att byta ut jonerna

I ett avhärdningsfilter byts kalcium- och magnesiumjonerna ut mot natriumjoner. Vattnet får passera ett filtermaterial, som innehåller ett överskott av natriumjoner som då vandrar in i vattnet och ersätter kalcium- och magnesiumjonerna. Processen kallas jonbyte och sker helt naturligt.

 

Callidus avhärdningsfilter

Callidus avhärdningsfilter Med vattenanalysen som grund anpassas avhärdningsfiltret efter vattnets hårdhet och vattenflödet. Ibland måste man kombinera avhärdning med andra åtgärder, som att minska surhet och järnhalt eftersom dessa faktorer kan påverka hårdheten. Avhärdningsfiltret har hög driftsäkerhet och reaktiveringen, återinförande av förbrukat koksalt, sker automatiskt. Filtret kopplas enkelt in med en färdig armatursats. Yttermåtten är kompakta vilket gör filtret smidigt och lättplacerat. Ett väl anpassat avhärdningsfilter minskar vattenproblemen och ger vatten med en bra hårdhet under många år.