Enligt AA VVS 09 samt svensk köplagstiftning

Garantivillkoren för reningsanläggningen är beskrivna i Callidus Vattengaranti.

Callidus Vattengaranti™ är ett riktigt starkt garantipaket, utformat för att ge dig både maximal trygghet och ett friskt och gott vatten. Förutom garantin ingår också en kostnadsfri funktionsanalys inom tre månader efter installationen av din Callidus Vattenrening. Den beställer du av Callidus. 

Callidus Vattengaranti™ består av tre delar:

1. Filtertanksgaranti

Fem års fabriksgaranti på filtertanken.

2. Maskingaranti

Fyra års garanti på filterautomatik och styrutrustning.

3. Reningsgaranti

Reningsgarantin gäller så länge garantivillkoren uppfylls. Som en extra trygghet erbjuder vi återköp om den utlovade vattenkvaliteten efter installation av Callidus Vattenrening inte uppfylls och om vi inte lyckas rätta till problemen. Då köper vi tillbaks anläggningen enligt följande villkor:

Inom ett år från installationen: vi återbetalar hela köpeskillingen.

Inom två år från installationen: vi återbetalar 90 procent av köpeskillingen. Frakt-, installations- och demonteringskostnader ersätts ej.

· Reservdelsgaranti 1 år

· Servicegaranti 3 månader

Garantivillkor (övrigt)

• Att vattnet bedöms enligt Socialstyrelsens rekommendationer SOSFS 2003:17.

• Att hela anläggningen i vår rekommendation/offert har installerats.

• Att råvattenkvaliteten, det vill säga vattnet innan det passerat reningsutrustningen inte har förändrats sedan installationen.

• Att den angivna pumpkapaciteten för reningsfiltret är uppfylld.

• Att filtret är skött enligt våra anvisningar eller att det finns serviceavtal med Callidus eller någon av våra auktoriserade återförsäljare.

• Att garantisedeln är korrekt ifylld, stämplad av installatören och insänd till Callidus senast en månad efter installationen.

Reklamation skall göras hos din installatör.

Reklamationsrapport med begäran om återköp ska sändas in till Callidus. Kan hämtas på www.callidus.se.

För att Callidus Vattengaranti ska gälla måste du fylla i och skicka in garantisedeln till Callidus eller maila in på info@callidus.se