DD vattenfilter mot humus

 

Nitrat och humusfilter är så kallade anjonbytare och arbetar enligt jonbytesprincipen. Klorider (CI) används som utbytesjoner och för att öka kloridhalten. Humus i vattnet är främst ett estetiskt problem. Observera att ett humusfilter inte fungerar som ett nitratfilter eller tvärtom.

Funktionsområdena ovan kan dock täckas in med ett kombinationsfilter.

 

Pris från 19 800 kronor (inkl moms).


Produktinformation att ladda ner

  • PRODUKTBLAD
  • INSTRUKTIONER
  • TEKNISK DATA