Finns cancerämnen i ditt brunsvatten?

I senaste numret av Vi i Villa finns en artikel “Kolla ditt brunnsvatten” med en del bra tips!

Bl.a. står där att lågt pH-värde kan orsaka både skador på rör och ge effekter på hälsan. Även om det bara anges “Tjänligt med anmärkning” på analysrapporten kan det alltså dölja sig en hel del bakom. Om du har frågor så vet du var vi finns! Läs artikeln här!

I en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet varnars särskilt för bly, som kan även i små mängder ge skador i nervsystemet på växande små barn.

Det är ca 2 miljoner personer som får sitt dricksvatten från borrade eller grävda brunnar i Sverige. Har du kontrollerat att vattnet i din brunn är ok?