X3M Vattenfilter

Hälften så stor, dubbelt så effektiv

Missfärgningar, dålig lukt och smak motverkas effektivt med Callidus X3M vattenfilter (järnfilter). Det är en serie filter för vatten med höga järn- eller manganhalter, lågt pH (surt vatten). 

För höga halter av järn och mangan ger gula, bruna eller svarta missfärgningar på sanitetsporslin samt i disk- och tvättmaskiner. Vattnet ser rostigt ut och kan även ge metallsmak.

Surt vatten fräter på kopparledningar och varmvattenberedare samt ger gröna utfällningar som kan missfärga hår och porslin. Det kan även smaka metall.

Callidus AF är automatiskt och fylls med olika typer av filtermaterial beroende på vilket vattenprobem som skall åtgärdas. Det är ett så kallat nedströmsfilter, vilket innebär att vattnet filtreras uppifrån och ner.

Filtret är försett med driftsäker backspolningsautomatik som förenklar skötseln. Backspolningen har i huvudsak två funktioner: att spola bort det som fångats upp av filtermassan samt hålla massan poröst. En renspolning består av regenereringsvätska med långsamsköljning.

Eftersom automatiken är monterad vid sidan av filtertanken har öppningen i toppen av filtertanken kunnat göras stor. Detta för att underlätta påfyllning och kontroll av filtermaterialet. Avtappningsventil nertill underlättar skötseln av filtret ytterligare. Callidus AF installeras efter tryckkärlet.

Pris från 28 100 kronor (inkl moms).


Produktinformation att ladda ner

  • ProduKTBLAD
  • InstruktionER
  • TEKNISK DATA