Rent vatten för människor, maskiner och processer

Vattensystem från vattentäkt till förbrukare

Callidus Vattensystem omfattar hela flödet från vattentäkt till förbrukare. Vi anpassar systemet till just dina behov och hjälper dig med hela kedjan från analys till installation och service. På de följande sidorna kan du läsa mer om Callidus Vattensystem – om flexibiliteten, omfattningen och hur vi kan hjälpa dig få vatten med rätt kvalitet.

  • Vattentäkt. Vi hjälper dig att se över och vid behov åtgärda vattentäkten med spolning, rengöring, pumpbyte och nytt tryckkärl.
  • Vattenfilter. Oavsett reningsbehov har vi filter som ger dig rent vatten.
  • Reservoar. Behöver vattnet mellanlagras har vi tankar i alla storlekar för detta.
  • Distribution. Pumpar och annan nödvändig utrustning för att fördela vattnet till användarna ingår förstås i Callidus Vattensystem.
  • Användare. Vem ska använda vattnet och till vad? Vi ser till att du får det vatten du behöver vare sig det är dricksvatten, processvatten eller till livsmedel.

Vattensystem Arbetsgång

1. Vid första kontakten går vi igenom och diskuterar grundproblemet och olika vägar för att lösa det.

2. Analys och identifiering av kundkrav och förbättringsbehov.

3. Genomgång av befintlig utrustning, utrymmen och övriga förutsättningar.

4. Hur Callidus Vattensystem kan tillgodose behovet nu och i framtiden?

5. Offert på kundanpassat system.

6. Investeringsbeslut.

7. Installation och igångkörning.

8. Serviceavtal.