Beställ vattenanalys hos Callidus

Callidus samarbetar sedan flera år med det ackrediterade labbet
ALcontrol. Din analys utförs alltså av proffs, vilket innebär att du får objektiva besked om ditt vatten. Utifrån analysens resultat ger vi dig sedan kostnadsfri rådgivning och förslag på reningsanläggning.

​Analysresultat och gränsvärden

Värdena från analysen av ditt vatten bedöms efter Livsmedelsverkets riktlinjer för enskild dricksvattenförsörjning. Vill du veta mer om de olika gränsvärdena? Läs mer här!

Provflaskan levereras till dig inom en vecka.
Analysresultatet är klart 5-10 arbetsdagar efter det att vattenprovet kommit till labbet.

VIKTIGT! Vid beställning av Mikrobiologisk analys samt Trygghetspaket kommer ni att få en avi från Posten med avsändare ALcontrol Laboratories.

Vårt huvudkontor ligger i Göteborg. Alcontrol har dock inlämmningsställen över hela Sverige.

Läs mer här!

vattenanalys

Steg 1 av 2

50%
  • Våra priser är totalpriser inklusive moms och porto.
    * Uppgift måste anges

Kort förklaring av analyser

​Trygghetspaketet

Detta paket omfattar alla de fyra analyserna nedan. Om du beställer dem var och en kostar de 2 900 kronor tillsammans men vid samtidig beställning är paketpriset 2 100 kronor. Trygghetspaketet kan inte kombineras med andra rabatter


Normalanalys

Denna analys rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn vart tredje år. I analysen ingår 22 parametrar: Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.​


Radonanalys vatten

Innehåller enbart en vattenanalys av radongashalten i ditt vatten från egen brunn. Denna analys rekommenderas framför allt om du har en djupborrad brunn och eller bor i ett radonrikt område och då på alla typer av vattentäkter.​

Mikrobiologisk analys (bakterier)
Vattenanalysen omfattar analyser av de vanligaste bakterierna i ett dricksvatten så som koliforma bakterier, e.coli bakterier samt den totala mängden mikroorganismer vid 22 grader C. Rekommenderas främst för grävd brunn och ytvattentäkter.​


Metallanalys

Denna analys rekommenderas av Livsmedelsverket då man misstänker att det föreligger någon form av förhöjd metallhalt t.ex. då det finns föroreningar i omgivningen eller om vattnet är aggressivt. I denna vattenanalys ingår följande parametrar: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen och Uran.​