Avsyrningsfilter ANF

Callidus Original ANF: Avsyrningsfilter (mot surt vatten) som neutraliserar och höjer pH värdet i vattnet. Filtermaterialet förbrukas successivt och fylls på med jämna mellanrum, normalt 2–3 gånger per år. Genom att automatiken är monterad på sidan är det lätt att öppna och fylla på filtermassa!​

Callidus Original AINF: Reducerar även järn och mangan, se info för järnfilter. Behållare tillkommer.​

Pris från 18 500 kronor (inkl moms).​