Produktlista över alla vattenfilter från Callidus

Vi har vattenfilter för alla ändamål och problem. Se användningsområden nedan, klicka på respektive produkt för att få vattenfilter priser och mer information.


Delta kalkfilter

Användningsområden: Kalk

Delta avhärdningsfilter är Ett litet kalkfilter med stor kapacitet. Denna vattenrenare är smidig att installera och behöver inte ens elanslutas. 

Partikelfilter

Cintropur vattenfilter

Användningsområden: Partiklar / Patronfilter

Cintropur för hushåll och industri. Rejäla vattenfilter i olika storlekar och utföranden.

Callidus Original Järnfilter

Callidus Original AIF

Användningsområden: 

Ett bra alternativ när du har järnhaltigt vatten. Detta vattenreningsfilter har automatisk backspolning och genom att filtermassan syresätts fäller järnet ut och stannar i filtret.

Teva vattenfilter mot järn, mangan eller lågt pH-värde

Användningsområden:  Järn och Mangan / Lågt PH, Avsyrning

Teva: Vattenfiltret är fyllt med en filtermassa som syresätts genom vattnet. Om vattnet är syrefattigt rekommenderas extra luftning med hjälp t.ex. en syrepelare.

Avsyrningsfilter ANF

Användningsområden: Lågt PH, Avsyrning

Callidus Original ANF: Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH värdet i vattnet. Filtermaterialet förbrukas successivt och fylls på med jämna mellanrum, normalt 2–3 gånger per år.

Manuellt avsyrningsfilter UNF

Användningsområden:  Lågt PH, Avsyrning

Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH-värdet i vattnet. UNF installeras då pH-värdet är det enda problemet och det inte finns halter av järn, mangan, partiklar eller färg. Filtret installeras före tryckkärl.

Uvex vattenfilter mot bakterier

Användningsområden: Bakterier

UVEX: Används för att reducera bakterier i vattnet. Genom att belysa vattnet med UV-ljus oskadliggör man dessa skadliga organismer! För bästa effekt med UV vattenrening bör vattnet vara fritt från partiklar som t.ex. järn, mangan, kalk och ytvatten innan UV lampan används.

NF vattenfilter mot kalk

Användningsområden:  Kalk

Filtermaterialet avkalkar vattnet genom att ta bort kalcium och magnesium. Detta kallas jonbyteteknik och sker genom att man tillför salttabletter som aktiverar filtermassan. Automatisk backspolning.

DD vattenfilter mot kalk​

Användningsområden:  Kalk

Samma som NF13 men med separerad saltbehållare och filtertank. Används normalt vid större förbrukning.

Radonett vattenfilter mot radon

Användningsområden:  Randon / Luftning

Används för vattenbehandling vid höga halter av i första hand radongas, svavelväte och metangas. Även de aggressiva egenskaperna reduceras genom effektiv luftning/syresättning.


Luftning COP-HY - för hydrofor

Användningsområden:  Luftning

COP-Hy: Vattenluftare COP-Hy är ett automatiskt luftningssystem för syresättning av dricksvatten i hydrofortank. Luft pressas in i tanken och vattnet mättas med syre så att svavelväte och andra avluftningsbara gaser reduceras.

Luftare LP - för hydropress

Användningsområden:  Luftning

LP: Vattenluftare LP är ett automatiskt luftningssystem för syresättning av dricksvatten. Vattnet passerar ett luftfält och mättas med syre så att svavelväte och andra avluftningsbara gaser reduceras.

Zero 100 - Dricksvattenrening

Användningsområden:  Salt / Fluorid

Ett litet, lättplacerat vattenfilter med en separat tappkran för att rena dricksvatten. Använder metoden omvänd osmos med fyra olika membran/filter som vattnet passerar genom. Renar även bl.a. salt, klorider, nitrat, nitrit och metaller.

Zero 500 PRF

Användningsområden:  Salt / Fluorid

Reducerar skadliga och ohälsosamma föroreningar utan några tillsatser genom sk Direkt Flow vilket innebär att ingen extra trycktank behövs.

C10 vattenfilter mot fluorid

Användningsområden:  Fluorid

Använder flouridmassa och kolfilter istället för omvänd osmos.

AAF-ad vattenfilter mot arsenik

Användningsområden:  Tungmetaller, arsenik, uran

Filtermaterialet är titandioxidbaserat. Det suger åt sig arseniken genom s.k. adsorbtion och är mycket effektivt mot både trevärdig och femvärdig arsenik. Filtret är lättskött med automatisk renspolning.

NF vattenfilter mot uran

Användningsområden:  Tungmetaller, arsenik, uran

Uranfilter med jonbytesmaterial. Filtrera vatten med samma reningsmetod som avhärdningsfilter mot kalk andvänds för uran i dricksvatten.

DD vattenfilter mot humus

Användningsområden:  Humus, ytvatten

Nitrat och humusfilter är så kallade anjonbytare och arbetar enligt jonbytesprincipen. Klorider (CI) används som utbytesjoner och för att öka kloridhalten.

AKF vattenfilter mot humus

Användningsområden:  Humus, ytvatten

Callidus Original AKF Klarfilter försett med aktivt kol speciellt anpassat för vattenrening.

Patronfilter / Filterhus

Användningsområden:  Partiklar / Patronfilter

Vi har ett stort sortiment av patronfilter som reducerar partiklar, smak, lukt och färg i hushållsvattnet. Patronfilter passar för ställen med lägre vattenförbrukning som fritidshuset eller husvagnen.

Rostfritt vattenfilter mot järn- och mangan

Användningsområden:  Järn och Mangan

AIF Rostfritt: Vattenfiltret har automatisk backspolning och genom att filtermassan syresätts fäller järnet ut och stannar i filtret.

Rostfritt avsyrningsfilter

Användningsområden:  Lågt PH, Avsyrning

ANF Rostfritt: Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH-värdet i vattnet.


X3M Vattenfilter

Hälften så​ stort, dubbelt så effektivt.

Missfärgningar, dålig lukt och smak motverkas effektivt med Callidus X3M vattenfilter. Det är en​ serie filter för vatten med höga järn- eller manganhalter, lågt pH (surt vatten).


Fritidshus filter

Ett filter för dig som vill ha ett bra vatten även i ditt Fritidshus, till ett bra pris. Filtret är enkelt ochmanuellt med stor kapacitet för Järn, Mangan och lågt pH.